TittelStatus for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2018
ForfattereBrastad, EKirkeby
Date Published12/2018
InstitusjonUiT, juridisk fakultet
ByTromsø
Type of WorkMaster thesis
Other Numbershttps://hdl.handle.net/10037/15144
NøkkelordPsykisk helsevernloven, Samtykkekompetanse
Sammendrag

Avhandlingen er en rettsdogmatisk oppgave der praksis fra lagmannsretten og Høyesterett blir undersøkt og vurdert for å finne gjeldende rett etter den nye vilkåret om samtykkekompetanse. Hovedtyngden i oppgaven er i avhandlingens del 5. Denne delen består av en analyse av 14 lagmannsrettsdommer og én Høyesterettsdom som alle har blitt avsagt etter innføringen av det nye vilkåret. For å analysere innholdet i samtykkekompetansevurderingen er analysen delt inn i flere vurderingsmomenter, og lagmannsrettspraksisen blir vurdert i lys av den nylige avsagte dommen i HR-2018-2204-A.

URLhttps://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/15144/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Etikettetikk, tvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no