TittelNødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2018
ForfattereJorem, J
Date Published09/2018
InstitusjonUiO
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other Numbershttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-67095
Nøkkelordnødrett
Sammendrag

Sammendrag ikke tilgjengelig

Short TitleThe principle of necessity as legal basis in the implementation of mental health care
Etikettetikk
Fulltekst

Dette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter

(In English)

  • Du kan få tilgang til et trykt eksemplar ved å levere bestilling til aktuelt bibliotek (se liste lenger ned).
  • Bestillingen kan sendes på epost eller leveres i biblioteket.
  • Oppgaven skrives ut på forespørsel, og du får melding når dokumentet er klart.
  • Du må regne med noen dagers ventetid fra du leverer bestillingen til du får beskjed fra biblioteket om at dokumentet er klart.

For lånere tilknyttet andre bibliotek enn Universitetsbiblioteket i Oslo:

  • Ditt lokale bibliotek må  bestille kopi av dokumentet, og faktureres etter gjeldende priser. Bestillende bibliotek skal ikke returnere kopien, den skal destrueres når låner er ferdig med dokumentet.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no