Tittel"Elektrosjokk på vaklende grunnlag" - en vurdering og gjennomgang av det rettslige grunnlaget for gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2016
ForfattereOldernes, M
Date Published08/2016
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-54298
NøkkelordECT, elektrosjokk, nødrett, Tvangsbehandling, §4-4
Sammendrag

Pasienter som lider av dyp depresjon blir i dag behandlet blant annet med med elektrokonvul-siv behandling (ECT). I dag står vi en overfor en situasjon hvor ECT blir benyttet til tross for manglende gyldig sam-tykke. Dette er i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd. Dette foregår ved at behandlerne oppfatter sykdomssituasjonen til pasienten som så prekær at det ved påberopelse av nødrett benyttes ECT. Det er derfor nødvendig å se på bakgrunnen for denne juridiske konstruksjonen, begrunnelsen og hvorvidt dette er en holdbar juridisk tilstand.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50756/1/701.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no