TittelFrihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2017
ForfattereAhmed, TAqida Mush
Date Published08/2017
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Nøkkelordkriterier, Tvungent psykisk helsevern, Vilkår, §3-3
Sammendrag

Sammendrag finnes ikke

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56748/1/Kand-507.pdf
Etikettetikk
Fulltekst

Dette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter

(In English)

  • Du kan få tilgang til et trykt eksemplar ved å levere bestilling til aktuelt bibliotek (se liste lenger ned).
  • Bestillingen kan sendes på epost eller leveres i biblioteket.
  • Oppgaven skrives ut på forespørsel, og du får melding når dokumentet er klart.
  • Du må regne med noen dagers ventetid fra du leverer bestillingen til du får beskjed fra biblioteket om at dokumentet er klart.

For lånere tilknyttet andre bibliotek enn Universitetsbiblioteket i Oslo:

  • Ditt lokale bibliotek må  bestille kopi av dokumentet, og faktureres etter gjeldende priser. Bestillende bibliotek skal ikke returnere kopien, den skal destrueres når låner er ferdig med dokumentet.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no