TittelDom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2015
ForfattereAndresen, LMarie Svee
Date Published03/2016
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-53324
Nøkkelorddom, Straffeloven, strafferett, særreaksjon, Tvungent psykisk helsevern
Sammendrag

Temaet for denne oppgaven er den strafferettslige særreaksjonen tvungent psykisk helsevern. Frem til nå har dom på overføring til tvungent psykisk helsevern blitt regulert av straffeloven 1902 § 39 og § 39b. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i denne loven. Hovedproblemstillingen er hvilke vilkår som må være oppfylt for at en lovbryter skal kunne tvinges til å være underlagt tvungent psykisk helsevern. For å svare på dette spørsmålet må man se på både vilkårene for å etablere reaksjonen, jf. § 62, og vilkårene for å opprettholde den, jf. § 65. Oppgaven vil videre se på om disse vilkårene har endret seg fra da særreaksjonen ble opprettet og frem til gjeldende rett, samt hvordan vilkårene kan utvikle seg i fremtiden.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49637/1/510.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no