TittelDe materielle vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern - En fremstilling og vurdering, med vekt på pasienters rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2014
ForfattereHunshamar, PÅnund
Date Published03/2015
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-47120
Nøkkelordmaterielle, rettssikkerhet, selvbestemmelsesrett, Tvungent psykisk helsevern, Vilkår
Sammendrag

Sammendrag finnes ikke

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42734/1/590.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no