TittelDom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2014
ForfattereMørch, J-E
Date Published03/ 2015
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-47240
Nøkkelorddom, Straffeloven, Tvungent psykisk helsevern, Vilkår
Sammendrag

Sammendrag finnes ikke

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42786/1/642.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no