TittelEtablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2013
ForfattereBlaasvær, NAakre
Date Published03/2014
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-41946
NøkkelordEtablering, hensyn, motstridende, Tvungent psykisk helsevern
Sammendrag

Oppgaven tar for seg de ulike hensyn som må vurderes i interessekonflikten som oppstår når det skal avgjøres hvorvidt tvungent psykisk helsevern er den beste løsning. Fremstillingen gir en redegjørelse over de materielle vilkår som må oppfylles i medhold av phlsvl. § 3-3. Sentrale tema er selvbestemmelsesretten, den personlige integritet samt samfunnsvernet og farekriteriet.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38636/1/Kand_532.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no