TittelTvungent psykisk helsevern : Avveiningen mellom hensynet til enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og samfunnets behov for vern fra psykisk syke som setter andres liv eller helse i fare
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2012
ForfattereRødby, EMarie Tvei
Date Published05/2013
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-34015
NøkkelordAutonomi, enkeltmennesket, fare, helse, liv, samfunnet, Samfunnsvern, Tvungent psykisk helsevern, vern
Sammendrag

Tema for oppgaven er samfunnsvernet ved etablering av tvungent psykisk helsevern.

 

 

Oppgaven dreier seg om forholdet mellom administrativt vedtak om tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven nr. 62 av 2. juli 1999 (forkortet phvl.) § 3-3, og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern i Straffeloven nr. 10 av 22. mai 1902 (forkortet strl.) § 39.

Oppgaven belyser avveiningen mellom hensynet til enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og samfunnets behov for vern fra alvorlig psykisk syke som setter andre mennesker i fare.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35543/4/173163.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no