TittelOverføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2004
ForfattereOmholt, PThomas
Date Published03/2013
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-35020
Nøkkelorddom, overføring, Straffeloven, særreaksjon, Tvungent psykisk helsevern
Sammendrag

I denne fremstillingen vil jeg ta for meg overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39. Fremstillingen har fire problemstillinger. Den første er hva som ligger i de materielle vilkår i straffeloven § 39, og særlig hvilke lovbestemmelser som faller inn under lovbruddskategoriene i straffeloven § 39 nr. 1 og 2. Den andre problemstillingen er hvilke formelle vilkår som må foreligge for å idømme særreaksjonen, samt hvilke bestemmelser som gjelder mens reaksjonen løper. Den tredje problemstillingen omhandler spørsmålet om særreaksjonen er i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser. Til slutt vil det bli foretatt en sammenlikning av den nye og den gamle særreaksjonen for psykotiske og bevisstløse, der spørsmålet er om den nye er bedre enn den gamle.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19988/1/17895.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no