TittelMenneskerettsvern og rettssikkerhet i tvangspsykiatri. Har implementeringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått noen konsekvens for hvordan vi bruker tvang i psykisk helsevern?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2018
ForfattereMevåg, IBlokhus-Ha
Date Published08/2018
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-65248
NøkkelordCRPD, FN, Menneskerettigheter, nedsatt funksjonsevne, rettssikkerhet, tvang
Sammendrag

Sammendrag finnes ikke

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62672/1/Ida-Master-Final.pdf
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no