TittelBruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2015
ForfattereValderhaug, L
Date Published08/2015
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
ByOslo
Type of WorkMaster thesis
Other NumbersURN:NBN:no-48734
Nøkkelordrettssikkerhet, Tvangsmidler
Sammendrag

Oppgaven omhandler bruk av mekaniske tvangsmidler etter psykisk helsevernloven § 4-8. Oppgaven består av en teoretisk og en empirisk del. Den teoretiske delen inneholder en juridisk analyse av vilkårene for bruk av mekaniske tvangsmidler. Den empiriske delen er basert på intervju av helsepersonell ved to psykiatriske institusjoner og lederne av to kontrollkommisjoner. Det overordnede formålet med intervjuene er å få innblikk i ulike yrkesgruppers tolkning av reglene.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44611/1/792.pdf
Etiketttvangsmidler
Fulltekst

Dette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter

(In English)

  • Du kan få tilgang til et trykt eksemplar ved å levere bestilling til aktuelt bibliotek (se liste lenger ned).
  • Bestillingen kan sendes på epost eller leveres i biblioteket.
  • Oppgaven skrives ut på forespørsel, og du får melding når dokumentet er klart.
  • Du må regne med noen dagers ventetid fra du leverer bestillingen til du får beskjed fra biblioteket om at dokumentet er klart.

For lånere tilknyttet andre bibliotek enn Universitetsbiblioteket i Oslo:

  • Ditt lokale bibliotek må  bestille kopi av dokumentet, og faktureres etter gjeldende priser. Bestillende bibliotek skal ikke returnere kopien, den skal destrueres når låner er ferdig med dokumentet.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no