TittelBasal eksponeringsterapi hjelper pasienter med alvorlige psykiske lidelser
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2021
ForfattereLillelien, A, Strand, J, Vik, IHilde, Haugen, TWallin, Hammer, J
JournalSykepleien
Volum109
Date Published11/2021
NøkkelordBasal Eksponerings Terapi, BET, reduksjon av tvang
Sammendrag

Hovedbudskap

Ønsket om en verdiforankret praksis er tett knyttet til nasjonale og internasjonale føringer. Seksjon for basal eksponeringsterapi (BET-seksjonen) ved Blakstad sykehus i Vestre Viken HF har verdiforankret både driften og behandlingen. Det har ført til lovende behandlingsresultater og bedre ressursutnyttelse i et helseøkonomisk perspektiv. Både FN og Verdens helseorganisasjon berømmer seksjonen for tilbudet de gir til mennesker med alvorlige og sammensatte helseutfordringer.

URLhttps://sykepleien.no/fag/2021/08/basal-eksponeringsterapi-hjelper-pasienter-med-alvorlige-psykiske-lidelser
DOI10.4220/Sykepleiens.2021.86782
Etikettannet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no