TittelBruk av tvangsmidler ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2020
ForfattereNordbotten, Å
Date Published08/2020
InstitusjonUiT - Norges arktiske universitet (Open Access)
ByTromsø
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttps://hdl.handle.net/10037/20999
Nøkkelordsivilombudsmannen, Tvangsmidler
Sammendrag

Pasienter innlagt i psykisk helsevern kan, på gitte juridiske vilkår, unntas det grunnleggende prinsippet om at all behandling og tiltak skal være frivillig. Dette setter strenge krav til dem som utfører helsetjenestene, og da også til kontroll av bruk av tvang. I 2016 kom det en kritisk rapport fra Sivilombudsmannen om bruk av tvang ved Psykisk Helse- og rusklinikken, UNN HF. Det ble i etterkant satt i gang flere tiltak i klinikken. Målet med denne studien er å undersøke eventuelle forskjeller i bruk av tvangsmidler mellom to ulike registreringsperioder, hhv. før og etter Sivilombudsmannens rapport, samt å kartlegge bruken av tvangsmidler ved PHRK, UNN HF.

URLhttps://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/20999/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Etiketttvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no