TittelHvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2017
ForfattereBendiksen, BNestvold
InstitusjonLovisenberg Diakonale Høgskole
ByOslo
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/2453956
NøkkelordAkutt, akuttpsykiatrisk, forebygge, Forebygging, Mekaniske tvangsmidler
Sammendrag

Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?

 

Teoretisk perspektiv: Oppgaven anvender Kari Martinsens omsorgsfilosofi som sykepleieteori. Martinsens syn på omsorg, som et rasjonelt, moralsk og praktisk begrep, er vektlagt. I tillegg presenteres teori om aggresjon, pasientopplevelser av tvangsbruk og konsekvenser av tvang, samt etiske og juridiske perspektiver. Pasientgruppen som er valgt er beskrevet.

 

Metode: Litteraturstudie benyttes som metode. Fag- og forskningslitteratur, forskningsartikler, rapporter, fagartikler og lovverk er anvendt som kunnskapskilder. Innsamlet litteratur er fra databasen CINAHL og artikler fra arkivet til Helsebiblioteket og Sykepleien Forskning.

 

Drøfting: Ulike forebyggende tiltak som brukermedvirkning, risikovurdering, sykepleierens holdning og kunnskap, miljøterapi, ledelse og rammefaktorer er drøftet på bakgrunn av teoridelen og forskningsartiklene. Etikk blir diskutert på grunnlag av Kari Martinsens omsorgsfilosofi og på basis av lovverket.

 

Konklusjon: Forskningsmaterialet viser til forskjellige virkemidler som sykepleiere kan gjennomføre og nyttiggjøre seg av. Tiltak som brukermedvirkning, kartlegging av risiko for vold, sykepleierens holdning og kunnskap, miljøterapi, ledelse og rammefaktorer kan bidra til å redusere og forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler.

URLhttps://ldh.brage.unit.no/ldh-xmlui/bitstream/handle/11250/2453956/131.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etiketttvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no