TittelPoliti og ambulanse – samhandling ved tvangsinnleggelse: En teoretisk oppgave
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2021
ForfattereGundersen, HØ, Litschi, M
InstitusjonPolitihøgskolen
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttps://hdl.handle.net/11250/2754766
Nøkkelordambulanse, politi, samhandling, Tvangsinnleggelse
Sammendrag

I denne oppgaven vil vi først beskrive utgangspunktet for hvorfor vi har valgt dette temaet og hvilke avgrensninger vi har gjort, før vi i hoveddelen går videre på hvordan vi har innhentet kilder og drøftelse. Vi skal ta for oss samhandlingen mellom politi og ambulanse ved tvangsinnleggelse av psykisk syke, sett fra en politifaglig side. Vi har derfor kommet frem til følgende problemstilling:

“Hvordan kan politiets samhandling med ambulansen påvirke oppdragsløsning ved tvangsinnleggelse?”

URLhttps://phs.brage.unit.no/phs-xmlui/bitstream/handle/11250/2754766/bachelor_Gundersen_Litschi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
EtikettTvangsinnleggelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no