TittelStraff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2016
ForfattereMilde, H
InstitusjonVID vitenskapelige høgskole
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/2425923
Nøkkelordpasientopplevelse, pleiepersonell, Skjerming, Sykepleie
Sammendrag

 

Formål: Formålet med oppgaven er å belyse hvordan skjerming oppleves for pasientene innlagt på psykiatrisk sykehus. Fokuset vil være på holdninger til og bruken av skjerming. Det er også lagt vekt på hvordan skjerming som metode brukes i dagens psykiatriske sykehus opp mot hvordan intensjonen var når den ble innført for over 30 år siden. Dette for å skape en bredere forståelse for den komplekse skjermingsprosessen. Problemstilling: ”Hvordan påvirker pleiepersonells holdninger hvordan pasienter opplever skjerming?” Metode: I denne oppgaven er det benyttet litteraturstudie som metode for å knytte relevant teori og forskning opp mot valgt problemstilling. Konklusjon: Litteraturen viser at skjerming, til tross for å være en omdiskutert og dårlig dokumentert metode er svært hyppig brukt. Forskning viser at det er en markant uoverensstemmelse mellom hvordan skjerming oppfattes av pleiepersonell og pasienter. Studier viser at pasienter på generell basis uttrykker svært negative følelser ovenfor skjerming, særlig knyttet til lite konsekvent bruk og tvangspreg. Mens pleiepersonell anser metoden som et nødvendig tiltak som høyst terapeutisk for pasienten. Dette markerer et stort behov for en definisjons avklaring samt videre forskning på feltet, for å avdekke forbedringsområder.

Etiketttvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no