Tittel«Kvifor stoppa de meg ikkje?»
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2014
ForfattereHolden, H
InstitusjonHøgskulen på Vestlandet
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/197305
Nøkkelordinnskrenket kontakt med omverdenen, mani, omsorg, respekt, Skjerming, sosiale medier, ukritisk autonomi
Sammendrag

Bruk av sosiale media aukar i popularitet, og mange delar informasjon eller bilete offentleg. Dette kan medføre vanskar for den det gjeld, då det er uvisst kor mykje som kan fjernast att. Særleg kan dette bli eit problem hos ukritiske pasientar. Av den grunn ser eg på det som eit viktig tema og noko som ein bør ta tak i før det gjev for stor skade. På bakgrunn av dette utarbeidde eg problemstillinga «Korleis kan sjukepleiar skjerme pasient i manisk fase, og hindre eksponering på sosiale media?».

 

Ein manisk, og derav ukritisk pasient treng skjerming. Skjerminga bør også omfatte bruken av sosiale media. Samarbeid er ein viktig nøkkel. Vil det vere mogleg å samtale med pasienten, dermed komme til einighet om bruk av sosiale medium? Autonomi, respekt og omsorg er sentrale begrep i psykisk helsearbeid.

URLhttps://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/bitstream/handle/11250/197305/Bach2014_Holden.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etiketttvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no