TittelTvangsmedisinering må forbys
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2016
ForfattereLund, K, Gøtzsche, PChristian
JournalKritisk juss
Volum42
Utgave2
Pagination118-157
Date Published30.juni 2016
ISSN2387-4546-2016-02-03
NøkkelordMenneskerettigheter, Psykiatri, tvang, Tvangsmedisinering, ulovlig praksis
Sammendrag

Artikkelen påviser at det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for medikamentell tvangsbehandling aldri har foreligget. Medikamentene har liten positiv effekt på gruppenivå, forutsigbarheten av effekten for den enkelte pasient er tilsvarende liten samtidig som risikoen for skadevirkninger er betydelig. Tvangsmedisinering gjør langt mer skade enn gagn, og må forbys. Norsk praksis etterlever ikke kravet i psykisk helsevernloven – oppstilt for å ivareta menneskerettslige forpliktelser – om stor sannsynlighet for vesentlig bedring, før tvangsmedisinering kan iverksettes. Helsemyndighetene har lenge kjent til den ulovlige praksis, uten å ha foretatt seg noe for å komme den til livs. Menneskerettslige spørsmål kommenteres med utgangspunkt i CRPD – FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

URLhttps://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2387-4546-2016-02-03
DOI10.18261
EtikettTvangsbehandling

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no