TittelHvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2017
ForfattereMoen, TMartin
InstitusjonHøgskolen i Innlandet, Bachelor i sykepleie
Type of WorkBacheloroppgave
Other Numbershttp://hdl.handle.net/11250/2472874
NøkkelordMekaniske tvangsmidler, omsorg, Sykepleie
Sammendrag

Bruk av tvang i psykisk helsevern er et tema som har stort fokus i den offentlige debatten. Lovverket som regulerer psykisk helsevern hjemler bruk av tvang i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser, samtidig som tvangsbruken i stadig større grad problematiseres av brukere, politikere og fagpersoner. Sammen med egne erfaringer som sykepleierstudent i flere belteleggingssituasjoner, er dette bakgrunnen for valg av tema. Følgende problemstilling er valgt: Hvordan kan sykepleier gi omsorg i en situasjon der det brukes mekanisk tvang.

 

Denne bacheloroppgaven er en litterær studie, der problemstillingen søkes besvart med relevante forskningsartikler og faglitteratur. Etter søk i anerkjente databaser er fire forskningsartikler inkludert i studien, i tillegg til faglitteratur av forfattere som Strand, Martinsen, Hummelvoll, Eide og Eide m.fl.

 

Oppgaven drøfter hvordan sykepleieren kan yte omsorg til pasienten i situasjoner der det brukes mekanisk tvang. Sykepleierens viktigste oppgave er å utøve omsorgsfull sykepleie til pasienten fra belteleggingen begynner til tvangstiltaket avsluttes. Omsorgen har både faglige, moralske, etiske og juridiske aspekter, som sykepleieren må legge til grunn for sine vurderinger, beslutninger og i utøvelsen. Å yte omsorg til pasienter under beltelegging innebærer at sykepleieren må ivareta pasientens grunnleggende behov, både fysisk, psykisk og sosialt. Kunnskap om kommunikasjon og relasjoner er grunnleggende, sammen med en praktisk tilnærming. Videre må sykepleieren ha kunnskap om pasientens juridiske rettigheter, opprettholde verdighet og unngå umyndiggjøring, samt være empatisk og respektfull. Til sammen vil dette kunne bidra til at beltelegging kan gjennomføres med minst mulig negative virkninger, i øyeblikket og på lengre sikt.

URLhttps://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2472874/Moen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etiketttvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no