TittelRettslig grunnlag for frihetsberøvelse ved «ikke-etableringer» i psykisk helsevern
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2021
ForfattereLeistad, K
InstitusjonUiT, juridisk fakultet
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttps://hdl.handle.net/10037/22183
Nøkkelordikke-etablering, Tvangsinnleggelse, underkjenning
Sammendrag

Bakgrunnen for oppgaven er en rapport fra helsedirektoratet om tvang i psykisk helsevern etter lovendringene i 2017. Av rapporten fremkommer det at det gjennomføres et betydelig antall av såkalte «ikke-etableringer» i forbindelse med etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern. Oppgaven undersøker det rettslige grunnlaget for ikke-etableringer. Det er to spørsmål som aktualiserer seg i denne forbindelse. For det første hva slags krav som må stilles til en hjemmel for frihetsberøvelse i forbindelse med ikke-etableringer og for det andre hva som kan være grunnlag for slik frihetsberøvelse?

URLhttps://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/22183/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Etikettetikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no