TittelSamtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern - hvordan har introduksjonen av nytt vilkår i psykisk helsevernlov § 3-3 påvirket virkeområdet til bestemmelsen?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2019
ForfattereEika, SHestenes
InstitusjonUiB, juridisk fakultet
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttps://hdl.handle.net/1956/20115
NøkkelordSamtykkekompetanse, Tvangsinnleggelse, §3-3
Sammendrag

Denne oppgaven vil forsøke å undersøke hva som er virkningene av innføring av nytt vilkår i phvl. § 3-3 (1), nr. 4. Dette vil gjøres ved å først undersøke innholdet i det materielle hovedvilkåret i phvl. § 3-3 (1), nr. 3, som krever at pasienten har en «alvorlig sinnslidelse». Dette har tidligere vært det sentrale materielle vilkår for etablering av tvungent psykisk helsevern etter phvl § 3-3. Videre vil det gjøres rede for innholdet i det nye materielle vilkåret om at «pasienten mangler samtykkekompetanse» i phvl. § 3-3 (1), nr. 4. Til slutt vil oppgaven sammenligne virkeområdet til de to vilkårene, for slik å prøve å finne ut hva som vil være virkningen av lovendringen. Tanken er at lovendringens rettslige effekt vil synliggjøres ved å se når virkeområdet til de to vilkårene i phvl. § 3-3 sammenfaller.

URLhttps://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/20115/186_JUS399_V19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
EtikettTvangsinnleggelse, etikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no