TittelSetter Grunnloven skranker for bruk og anvendelse av belteseng i norsk psykiatri?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2016
ForfattereBjerkli, C
InstitusjonUiO, Det juridiske fakultet
Type of WorkMastergradsoppgave
Other Numbershttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-55425
Nøkkelordbelter, grunnloven, lovgrunnlag, Mekaniske tvangsmidler, rettssikkerhet
Sammendrag

Tema for denne avhandlingen er bruk av belteseng som tvangsmiddel i norsk psykiatri. Oppgavens problemstilling er å gjøre rede for hvilke skranker som følger av Grunnloven i forbindelse med norsk praksis rundt bruk av belteseng som tvangsmiddel. Det vil gjøres rede for utvalgte situasjoner som forekommer i norsk praksis ved bruk av belteseng. Disse situasjonene vil bli vurdert opp mot menneskerettighetene i Grunnloven.

 

The theme of this thesis is use of mechanical restraint as a coercive measure in Norwegian psychiatry. The thesis will try to answer which limits the Norwegian Constitution sets for use of mechanical restraint in Norway. Selected situations that occur in Norwegian practice around mechanical restraint, will be discussed. These situations will be evaluated againt human rights in the Norwegian Constitution.

URLhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52005/210.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etiketttvangsmidler, etikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no