TittelBruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2007
ForfattereSingh, GS
Series TitleDet medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap.
InstitusjonUniversitetet i Oslo.
ByDUO. Digitale utgivelser ved UIO.
Type of WorkMaster
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/28363
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no