TittelTvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 - særlig om bruk av tvang i behandlingsøyemed
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2009
ForfattereNorby, EE
Series TitleJuridiske fakultet.
InstitusjonUniversitetet i Oslo
ByDUO: digitale utgivelser ved UIO.
Type of WorkMaster
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/22311
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no