Forfattere År Tittel
Ahmad, M. 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
Beinset, A.G. 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Bjørngaard, J.H.; Ruud, T.; Garratt, A.; Hatling, T. 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
Bremnes, R.; Jensberg, H. 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Brun, M.Kirkesæth 2014 Tvangsmedisinering av psykisk syke pasienter
Christensen, T.B.; Onstad, S. 2003 Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Drangsland, T. 2010 Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern
Ekeberg, Ø. 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
Fleisje, A. 2011 Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling
Folkehelseinstituttet, F.H.I. 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
Færden, A. 2001 Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter
Gabrielsen, G.H. 2012 Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv
Gamme, W.I. 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Vevatne, K.; Saagvaag, H. 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
Hamre, H.Sofie Bonn 2018 Adgangen til å benytte tvang overfor mennesker med anoreksi i helsetjenesten
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Hatling, T. 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no