Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Larsen, I.B.; Terkelsen, T.B. 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Iversen, K.I. 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Norvoll, R. 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Skjerlie, M. 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
Jardim, P.S.J.; Borge, T.C.; Dahm, K.T.; Müller, A.E.; Hval, G. 2021 Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling
Ahmad, M. 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Ramdal, S.C.S. 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Lorem, G.F.; Hem, M.H.; Molewijk, B. 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Terkelsen, T.B. 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Stokmo, H.; Ness, O.; Bor, M.; Sommer, M. 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Beinset, A.G. 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Tranøy, J. 1993 I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no