Forfattere År Tittel
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Husum, T.L. 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Høyer, G. 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Høyer, G. 2000 On the justification for civil commitment
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Iversen, K.I. 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
Jardim, P.S.J.; Borge, T.C.; Dahm, K.T.; Müller, A.E.; Hval, G. 2021 Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Johnsen, L.; Øysæd, H.; Børnes, K.; Moe, T.J.; Haavik, J. 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
Kjærvik, T. 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
Koleib, H. 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
Kroken, R.A.; Johnsen, E.; Ruud, T.; Wentzel-Larsen, T.; Jørgensen, H.A. 2009 Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study
Larsen, I.B.; Terkelsen, T.B. 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Lorem, G.F.; Frafjord, J.S.; Steffensen, M.; wang, C.E.A. 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Lorem, G.F.; Hem, M.H.; Molewijk, B. 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no