Forfattere År Tittel
Lorem, G.F.; Hem, M.H.; Molewijk, B. 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Mantila, H.Christine; Johnson, T.; Nyttingnes, O.; Hammer, J. 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Myklebust, L.; Sorgaard, K.; Wynn, R. 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Norvoll, R. 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Nyttingnes, O.; Husum, T.L. 2011 Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Prytz, M.; Harkestad, K. 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Ramdal, S.C.S. 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Røsaasen, I.Storm 2021 Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa
Sandvoll, A.Vattekar 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
Skjerlie, M. 2020 Domstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Souri, S. 2018 Rettslig regulering av tvang i psykisk helsevern overfor pasienter med spiseforstyrrelser
Stensrud, B.; Hoyer, G.; Granerud, A.; Landheim, A.S. 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
Stokmo, H.; Ness, O.; Bor, M.; Sommer, M. 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Storli, E. 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Svendsen, E.J. 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no