Forfattere År Tittel
Aasen, H. 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Andersen, A.J.W.; Husum, T.L. 2010 Tvang og tilgjengelighet
Berg, J.E.; Johnsen, E.' 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
Berge, T.; Bjøntegård, K.Sunniva; Ekern, P.; Furan, M.; Landrø, N.Inge; Larsen, G.J.Sølvbe; Osnes, K.; Selvaag, I.; Vedlog, A.Helene 2018 Coercive mental health care – dilemmas in the decision-making process
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Bjørngaard, J.H.; Hatling, T. 2003 Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002
Bjørngaard, J.H.; Heggestad, T. 2001 Kan ulik pasientsammensetning forklare forskjeller i tvangsinnleggelser?
Brabrand, J.; Friis, S. 1997 Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)
Brastad, E.Kirkeby 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
Bremnes, R.; Hatling, T.; Bjørngaard, J.H. 2008 Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport
Bø, B.; Ottesen, Ø.H.; Gjestad, R.; Jørgensen, H.A.; Kroken, R.A.; Løberg, E.M.; Johnsen, E. 2016 Patient satisfaction after acute admission for psychosis
Case, E. 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
Clausen, H.; Ruud, T.; Odden, S.; Benth, J.Š.; Heiervang, K.Sverdvik; Stuen, H.Kilen; Killaspy, H.; Drake, R.E.; Landheim, A. 2016 Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study
Dahm, K.T.; Odgaard-Jensen, J.; Husum, T.L.; Leiknes, K.A. 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
Dahm, K.T.; Leiknes, K.A.; Husum, T.L.; Kirkehei, I.; Hoffmann, B.; Myrhaug, H.T.; Brurberg, K.G.; Dalsbø, T.K.; Reinar, L.M. 2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
Deraas, T.S.; Hansen, V.; Giæver, A.; Olstad, R. 2006 Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?
Diseth, R.R.; Bøgwald, K.P.; Høglend, P.A. 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Einbu, B. 1986 Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no