Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Prytz, M.; Harkestad, K. 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Molnes, B.Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
Opjordsmoen, S.; Friis, S.; Melle, I.; Haahr, U.; Johannessen, J.O.; Larsen, T.K.; Røssberg, J.Ivar; Rund, B.Rishovd; Simonsen, E.; Vaglum, P.; McGlashan, T.H. 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
Mattson, Å.L.; Binder, P.E. 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
Johnsen, L.; Øysæd, H.; Børnes, K.; Moe, T.J.; Haavik, J. 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
Deraas, T.S.; Hansen, V.; Giæver, A.; Olstad, R. 2006 Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?
Kjærvik, T. 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Norum, J.; Bjerke, F.E.; Nybrodahl, I.; Olsen, A. 2012 Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study
Johansen, I.Hjulstad; Mellesdal, L.Solrunn; Jørgensen, H.A.; Hunskaar, S. 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Diseth, R.R.; Bøgwald, K.P.; Høglend, P.A. 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
Wynn, R.; Myklebust, L.H.; Bratlid, T. 2007 Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
Støvind, H. 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
Sebergsen, K.; Norberg, A.; A.-G., T. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
Karagøz, E.Margrete N. 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
Jensen, E.U. 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet, 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no