Forfattere År Tittel
Feiring, E.; Ugstad, K.Nordal 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
Friis, S. 2001 Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?
Fuglseth, N.L.D.; Gjestad, R.; Mellesdal, L.Solrunn; Hunskaar, S.; Ødegaard, K.Joachim; Johansen, I.Hjulstad 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
Førde, R.; Hovland, I.S.; Syse, A.; Dunlop, O. 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
Gjelstad, K.; Løvdahl, H.; Ruud, T.; Friis, S. 2003 Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?
Grini, M. 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
Grøneng, Ø. 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
Guddal, B.; Gustad, K.Espegren; Sikveland, H.; Stabursvik, J.; Årvik, M.Dahl 2019 Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Gundersen, J.H.R.; Rolstad, M. 1989 Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Vevatne, K.; Saagvaag, H. 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
Hånes, J.; Nevjen, E. 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
Hartvig, P.; Haaland, C.Fredrik 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
Hassan, A.Ahmed 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
Hatling, T.; Krogen, T.; Ulleberg, Pål 2002 Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations
Haugom, E.W. 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
Helsedirektoratet, 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no