Forfattere År Tittel
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
Henriksen, K. 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
Heskestad, S.; Tytlandsvik, M. 2008 Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse
Hjemås, G. 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
Hofstad, T.; Rugkåsa, J.; Ose, S.O.; Nyttingnes, O.; Kjus, S.Helene Hø; Husum, T.L. 2021 Service Characteristics and Geographical Variation in Compulsory Hospitalisation: An exploratory random effects within-between analysis of Norwegian municipalities 2015-2018
Hofstad, T.; Rugkåsa, J.; Ose, S.O.; Nyttingnes, O.; Husum, T.L. 2021 Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time
Horn, K.; Martinsen, E.W. 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
Hustad, B. 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Auestad, B.; Joa, I.; Johanessen, J.O.; Ruud, T. 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Brønnick, K.; Joa, I.; Johannessen, J.O.; Ruud, T. 2017 Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Høyer, G. 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
Høyer, G. 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land
Høyer, G. 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Iversen, V.; Morken, G. 2004 Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees
Iversen, V.Cabral; Berg, J.E.; Småvik, R.; Vaaler, A.Einar 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.; Grønli, O.K. 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2009 Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no