Forfattere År Tittel
Norum, J.; Olsen, A.; Nybrodahl, I.; Sørgaard, K.W. 2012 Compulsory and voluntary admission in psychiatric hospitals in northern Norway 2009–2010. A national registry-based analysis
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Nyttingnes, O. 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
Nyttingnes, O. 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
Olafsen, M. 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
Opjordsmoen, S.; Friis, S.; Melle, I.; Haahr, U.; Johannessen, J.O.; Larsen, T.K.; Røssberg, J.Ivar; Rund, B.Rishovd; Simonsen, E.; Vaglum, P.; McGlashan, T.H. 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
Opsal, A. 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
Opsal, A.; Kristensen, Ø.; Vederhus, J.K.; Clausen, T. 2016 Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
Opsal, A.; Kristensen, Ø.; Ruud, T.; Larsen, T.K.; Grawe, R.W.; Clausen, T. 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
Opsal, A.; Kristensen, Ø.; Clausen, T. 2019 Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
Paasche, K.H. 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
Pasareanu, A.R.; Vederhus, J.K.; Opsal, A.; Kristensen, Ø.; Clausen, T. 2017 Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
Pedersen, K.L. 2008 Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon
Prytz, M.; Harkestad, K. 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Rabben, M.Brekke 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
Ramstad, H.S. 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
Risa, H. 2005 Tvingende nødvendig?

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no