Forfattere År Tittel
Roaldset, J.Olav; Bjørkly, S. 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
Robak, O.H. 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien
Rotvold, K.; Wynn, R. 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
Rø, M. 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Røtvold, K.; Wynn, R. 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
Røtvold, K.; Wynn, R. 2017 How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners
Salte, K.O. 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
Sandholm, K. 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
Sandvoll, A.Vattekar 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
Sebergsen, K.; Norberg, A.; A.-G., T. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
Sem, I.Cecilie Ho; Hansen, O.Vestby 2019 Tvungent psykisk helsevern - med hovedvekt på psykisk helsevernloven § 3-3
Skorpen, F.; Thorsen, A.A.; Forsberg, C.; Rehnsfeldt, A.W. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Skorpen, F.; Thorsen, A.A.; Forsberg, C.; Rehnsfeldt, A.W. 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Steenfeldt-Foss, H.H. 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
Storli, E. 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Sture, H.E. 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
Støvind, H. 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
Svindseth, M.F.; Nøttestad, J.A.; Dahl, A.A. 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
Svindseth, M.F. 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
Sørgaard, K.W. 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no