Forfattere År Tittel
Storli, E. 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Sture, H.E. 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
Støvind, H. 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
Svindseth, M.F.; Nøttestad, J.A.; Dahl, A.A. 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
Svindseth, M.F. 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
Sæter, E. 2012 Vanskelige avgjørelser. Helsearbeideres vurderinger ved etablering av tvungent psykisk helsevern
Sørflaten, Å. 2021 Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern
Sørgaard, K.W.; Rezvy, G.; Bugdanov, A.; Sørlie, T.; Bratlid, T. 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
Sørgaard, K.W. 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment
Tellefsen, R.F.; Midtbø, M.K. 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
Terkelsen, T.B. 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Terkelsen, T.B.; Larsen, I.B. 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
Thorvik, A. 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
Tøgersen, K.; Bjerke, E.; Gjelstad, K.; Ruud, T. 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
Tørrissen, T. 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
Ugstad, K.N. 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
Vågan, A.F. 2002 Tvangsinnleggelser ved en psykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Valenti, E.; Banks, C.; Calcedo-Barba, A.; Bensimon, C.; Hoffmann, K.M.; Pelto-Piri, V.; Jurin, T.; Mendoza, O.; Mundt, A.; Rugkåsa, J.; Tubini, J.; Priebe, S. 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Wormdahl, I.; Husum, T.Lossius; Rugkåsa, J.; Rise, M.B. 2020 Professionals' perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions
Wormdahl, I.; Hatling, T.; Husum, T.L.; Kjus, S.; Rugkåsa, J.; Brodersen, D.; Christensen, S.Dahl; Nyborg, P.Sundt; Skolseng, T.Borch; Ødegård, E.Irene; Andersen, A.Margrethe; Gundersen, E.; Rise, M.B. 2022 The ReCoN intervention: a co-created comprehensive intervention for primary mental health care aiming to prevent involuntary admissions

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no