Forfattere År Tittel
Sørgaard, K.W.; Rezvy, G.; Bugdanov, A.; Sørlie, T.; Bratlid, T. 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
Tellefsen, R.F.; Midtbø, M.K. 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
Terkelsen, T.B. 2010 Håndtering av engler og UFOer i psykiatrisk avdeling. En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.
Terkelsen, T.B.; Larsen, I.B. 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
Thorvik, A. 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
Tøgersen, K.; Bjerke, E.; Gjelstad, K.; Ruud, T. 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
Tørrissen, T. 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
Ugstad, K.N. 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
Valenti, E.; Banks, C.; Calcedo-Barba, A.; Bensimon, C.; Hoffmann, K.M.; Pelto-Piri, V.; Jurin, T.; Mendoza, O.; Mundt, A.; Rugkåsa, J.; Tubini, J.; Priebe, S. 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Wormdahl, I.; Husum, T.Lossius; Rugkåsa, J.; Rise, M.B. 2020 Professionals' perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions
Wynn, R.; Myklebust, L.H.; Bratlid, T. 2007 Psychologists and coercion: Decisions regarding involuntary psychiatric admission and treatment in a group of Norwegian psychologists
Wynn, R.; Røtvold, K. 2015 Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment
Wynn, R.; Myklebust, L.H.; Bratlid, T. 2007 Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
Wynn, R. 2018 Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review
Øvregard, M.T.D.S.; Lie, A.K. 2020 Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no