Forfattere År Tittel
Andersen, K. 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
Andersen, A.T.; Dramsdahl, M.; Haugen, E.A.; Johannessen, J.; Loftesnes, U.; Olsen, G.; Bua, I.; Fosse, M.B. 2012 Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern
Bäckström, H. 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Bjørkly, S.; Knutzen, M.; Furre, A.; Sandvik, L. 2011 Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009
Bleikelia, E.Marie; Haugen, C.Hagen; Svingen, N.Madelene B.; Ulvestad, I. 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
Bremnes, R.; Hatling, T.; Bjørngaard, J.H. 2008 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005 og 2007: hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller i bruk av tvangsmidler?
Bremnes, R.; Jensberg, H. 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Dahm, K.T.; Leiknes, K.A.; Husum, T.L.; Kirkehei, I.; Hoffmann, B.; Myrhaug, H.T.; Brurberg, K.G.; Dalsbø, T.K.; Reinar, L.M. 2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
Dahm, K.T.; Odgaard-Jensen, J.; Husum, T.L.; Leiknes, K.A. 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
Davidsen, K. 2019 Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?
Duenger, N. 2008 Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?
Eidhammer, G. 2008 Mekaniske tvangsmidler og kjønn: en retrospektiv kvantitativ undersøkelse fra en lukket akuttpsykiatrisk avdeling årene 2004 og 2005
Fossum, S.Ø. 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
Friis, S. 2015 Skjerming – straff eller støtte?
Furre, A.; Sandvik, L.; Heyerdahl, S.; Friis, S.; Knutzen, M.; Hanssen-Bauer, K. 2014 Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study
Furre, A. 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
Førde, R.; Hovland, I.S.; Syse, A.; Dunlop, O. 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Aas, R.W.; Sagvaag, H. 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
Hammervold, U.E. 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no