Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Prytz, M.; Harkestad, K. 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Molnes, B.Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
Larsen, R. 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Svindseth, M.F. 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
Kjærvik, T. 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Knutzen, M.; Sandvik, L.; Hauff, E.; Opjordsmoen, S.; Friis, S. 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
Wynn, R.; Kvalvik, A.M.; Hynnekleiv, T. 2011 Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units
Valderhaug, L. 2015 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold
Iversen, I.K. 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
Davidsen, K. 2019 Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?
Jensen, E.U. 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Helsedirektoratet, 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Hatling, T. 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no