Forfattere År Tittel
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Vevatne, K.; Saagvaag, H. 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
Hansen, M.Berg 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
Hansen, T.Elisabeth 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
Hatling, T. 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Hauge, I. 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
Helsedirektoratet, 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
Helsedirektoratet, 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet, 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
Helsedirektoratet, 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Helsedirektoratet, 2010 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2009
Holte, J.S. 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Holtskog, T.E. 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
Hustad, E.Andrea Kvi 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Husum, T.L. 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Husum, T.L.; Finset, A.; Ruud, T. 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
Iversen, I.K. 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no