Forfattere År Tittel
Iversen, I.K. 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
Jensen, E.U. 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Johansen, T.E.; Helliesen, K.H. 2019 Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
Kjærvik, T. 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Knutzen, M.; Mjosund, N.H.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
Knutzen, M. 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
Knutzen, M.; m.fl., 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
Knutzen, M.; Sandvik, L.; Hauff, E.; Opjordsmoen, S.; Friis, S. 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
Knutzen, M. 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
Knutzen, M. 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
Koleib, H. 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
Kvistad, E.Andrea 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Larsen, Ø. 2002 Kulturelt akseptabel tvang
Larsen, I.B.; Terkelsen, T.B. 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Larsen, R. 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Lindefjeld, R.M.E.W. 2020 Hva styrer bruk av tvang?

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no