Forfattere År Tittel
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
Husum, T.L.; Bjørngaard, J.H.; Finset, A.; Ruud, T. 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
Husum, T.L. 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Husum, T.L.; Finset, A.; Ruud, T. 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
Høyholm, R.Ove 2012 Reduksjon og forebygging av tvang og skjerming til psykotiske pasienter i psykiatrisk akuttavdeling
Iversen, I.K. 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Jensen, E.U. 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Johansen, T.E.; Helliesen, K.H. 2019 Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
Kjærvik, T. 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Knutzen, M. 2001 Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
Knutzen, M.; Mjosund, N.H.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
Knutzen, M. 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
Knutzen, M.; m.fl., 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
Knutzen, M.; Bjørkly, S.; Eidhammer, G.; Lorentzen, S.; Mjøsund, N.H.; Opjordsmoen, S.; Sandvik, L.; Friis, S. 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
Knutzen, M.; Sandvik, L.; Hauff, E.; Opjordsmoen, S.; Friis, S. 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no