Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Norvoll, R.; Pedersen, R. 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
Bleikelia, E.Marie; Haugen, C.Hagen; Svingen, N.Madelene B.; Ulvestad, I. 2019 Forebygging i akuttpsykiatrien
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915
Rabben, M.Brekke 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
Ruud, T.; Rognaldsen, M.; Haugom, E.Woldsengen; Hynnekleiv, T. 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
Lindefjeld, R.M.E.W. 2020 Hva styrer bruk av tvang?
Simensen, N.Christine 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
Vatne, J. 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
Raknerud, K.; Thevakumar, T. 2020 Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
Hansen, T.Elisabeth 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
Joakimsen, K.Voll; Kristiansen, I.Julie 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Valenti, E.; Banks, C.; Calcedo-Barba, A.; Bensimon, C.; Hoffmann, K.M.; Pelto-Piri, V.; Jurin, T.; Mendoza, O.; Mundt, A.; Rugkåsa, J.; Tubini, J.; Priebe, S. 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Bjørkly, S.; Knutzen, M.; Furre, A.; Sandvik, L. 2011 Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009
Dahm, K.T.; Odgaard-Jensen, J.; Husum, T.L.; Leiknes, K.A. 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
Veland, M.; Jacob, A. 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
Bremnes, R.; Jensberg, H. 2009 Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling
Larsen, Ø. 2002 Kulturelt akseptabel tvang
Sandvoll, A.Vattekar 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no