Forfattere År Tittel
Linvåg, M.Ormseth 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Mantila, H.Christine; Johnson, T.; Nyttingnes, O.; Hammer, J. 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Molnes, B.Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
Nerås, I.K. 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Nissen, T.; Rørvik, P.; Haugslett, L.; Wynn, R. 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient
Norvoll, R.; Ruud, T.; Hynnekleiv, T. 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
Norvoll, R. 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Norvoll, R. 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Norvoll, R.; Hatling, T.; G.Hem, K. 2008 Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)
Norvoll, R.; Pedersen, R. 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Pawlica, A.C. 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Pedersen, I.Lise 2008 Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8
Prytz, M.; Harkestad, K. 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Rabben, M.Brekke 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no