Forfattere År Tittel
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Raknerud, K.; Thevakumar, T. 2020 Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
Ramstad, H.S. 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
Reitan, S.Klæbo; Helvik, A.S.; Iversen, V. 2017 Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors
Ruud, T.; Rognaldsen, M.; Haugom, E.Woldsengen; Hynnekleiv, T. 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
Sandvoll, A.Vattekar 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
SIFER, 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
Simensen, N.Christine 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
Singh, G.S. 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
Storli, E. 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Svendsen, E.J. 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
Svindseth, M.F. 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
Sørgaard, K.W. 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
Tellefsen, R.F.; Midtbø, M.K. 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
Valderhaug, L. 2015 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold
Valenti, E.; Banks, C.; Calcedo-Barba, A.; Bensimon, C.; Hoffmann, K.M.; Pelto-Piri, V.; Jurin, T.; Mendoza, O.; Mundt, A.; Rugkåsa, J.; Tubini, J.; Priebe, S. 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Vatne, J. 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
Veland, M.; Jacob, A. 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
Wergeland, N.C. 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
Wiersdalen, M.A. 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no