Forfattere År Tittel
Nordbotten, Å. 2020 Bruk av tvangsmidler ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF
Norvoll, R. 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
Norvoll, R.; Husum, T.L. 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Norvoll, R. 2008 Delrapport 1. Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.
Norvoll, R.; Pedersen, R. 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
Norvoll, R.; Hatling, T.; G.Hem, K. 2008 Det er nå det begynner! – Hovedrapport fra prosjektet ”Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus” (BAT)
Norvoll, R.; Ruud, T.; Hynnekleiv, T. 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
Olaisen, S.; Østmo, A.M. 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Pawlica, A.C. 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Pedersen, I.Lise 2008 Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8
Prytz, M.; Harkestad, K. 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Rabben, M.Brekke 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915
Rabben, M.Brekke; Thomassen, Ø. 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
Raknerud, K.; Thevakumar, T. 2020 Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
Ramstad, H.S. 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
Reitan, S.Klæbo; Helvik, A.S.; Iversen, V. 2017 Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors
Ruud, T.; Rognaldsen, M.; Haugom, E.Woldsengen; Hynnekleiv, T. 2019 Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern
Ruud, T.; Haugom, E.Woldsengen; Pincus, H.Alan; Hynnekleiv, T. 2021 Measuring Seclusion in Psychiatric Intensive Care: Development and Measurement Properties of the Clinical Seclusion Checklist

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no