Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Holtskog, T.E. 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
Kvistad, E.Andrea 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Miranda, G.; Lind, M.Gabrielle 2021 Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Bäckström, H. 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
Førde, R.; Hovland, I.S.; Syse, A.; Dunlop, O. 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
Sørgaard, K.W. 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
Nissen, T.; Rørvik, P.; Haugslett, L.; Wynn, R. 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient
Wynn, R. 1996 Polar day and polar night: month of year and time of day and the use of physical and pharmacological restraint in a north Norwegian university psychiatric hospital
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Aas, R.W.; Sagvaag, H. 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
Hammervold, U.E.; Norvoll, R.; Vevatne, K.; Saagvaag, H. 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
Pawlica, A.C. 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Johansen, T.E.; Helliesen, K.H. 2019 Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
Høyholm, R.Ove 2012 Reduksjon og forebygging av tvang og skjerming til psykotiske pasienter i psykiatrisk akuttavdeling
Tellefsen, R.F.; Midtbø, M.K. 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
Svendsen, E.J. 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
Bjerkli, C. 2016 Setter Grunnloven skranker for bruk og anvendelse av belteseng i norsk psykiatri?
Wergeland, N.C. 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
Holte, J.S. 2000 Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring
Bull, T.; Birkelund, A. 2016 Skjerming av psykotiske pasienter

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no