Forfattere År Tittel
Sandvoll, A.Vattekar 2019 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern
SIFER, 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
Simensen, N.Christine 2018 Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet
Singh, G.S. 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
Storli, E. 2018 Vi bruker jo ikke tvang for å straffe noen
Svendsen, E.J. 2018 Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study
Svindseth, M.F. 2010 A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units
Sørgaard, K.W. 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
Sørland, H. 2016 Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie
Tellefsen, R.F.; Midtbø, M.K. 2020 Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling
vaaler, arne; Morken, G.; Linaker, O.M. 2005 Effects of different interior decorations in the seclusion area of a psychiatric acute ward
vaaler, arne; Morken, G.; Fløvig, J.Chr; Iversen, V.C.; Linaker, O.M. 2006 Substance abuse and recovery in a Psychiatric Intensive Care Unit
vaaler, arne; Morken, G.; Fløvig, J.Chr; Iversen, V.C.; Linaker, O.M. 2006 Effects of a psychiatric intensive care unit in an acute psychiatric department
Valderhaug, L. 2015 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold
Valenti, E.; Banks, C.; Calcedo-Barba, A.; Bensimon, C.; Hoffmann, K.M.; Pelto-Piri, V.; Jurin, T.; Mendoza, O.; Mundt, A.; Rugkåsa, J.; Tubini, J.; Priebe, S. 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
Vatne, J. 2020 Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?
Vatne, E. 2015 Bruk av tvangsmidler ved en akuttpsykiatrisk avdeling
Veland, M.; Jacob, A. 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
Wergeland, N.C. 2007 Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise?
Wiersdalen, M.A. 2020 Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no